Nacházíte se zde : Homepage

11.3.10 Bazénová chemie

Bazénová chemie Aquabla

V tomto článku vám přinášíme souhrnné informace týkající se údržby bazénové vody pomocí bazénové chemie Aquabela.

Úvod
Křišťálově čistá voda, jemně jiskřivá a průzračná, to je sen každého majitele bazénu. V takové vodě je potěšení spočinout znavenému tělu, relaxovat a nebo se jen koukat na své děti jak si užívají vodních radovánek. Základní podmínkou pro splnění takového snu je, zabránit růstu řas a dalších mikroorganismů jako jsou bakterie, viry, bičíkovci, rozsivky, ale i larvy vodního hmyzu. Abyste udrželi čistou, hygienicky nezávadnou vodu v bazénu po celou koupací sezónu, je třeba dodržovat několik základních jednoduchých pravidel.
V létě, tedy v období, kdy koupací sezóna vrcholí a kdy majitel bazénu chce, aby voda v bazénu byla perfektní, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj všech těchto nepříjemných, nezvaných „pidihostů“, kteří jsou přítomni v každé kapce vody a znepříjemňují požitek z koupání.
Ošetřování vody v bazénu se nejlépe provádí pomocí chemických přípravků, bazénové chemie do bazénu. Nelze však zapomínat na fakt, že ve vodě se chceme koupat. To značně omezuje použití některých druhů bazénové chemie a je třeba používat ty, které jsou účinné ale přitom šetrné. Při aplikaci chemických přípravků pro bazény je nutné řídit se vždy návody k použití.
V tomto textu Vám předkládáme shrnutí základních pravidel ošetřování vody pomocí chemie do bazénu řady AQUABELA, které jsou vyvinuty a vyráběny speciálně pro šetrnou, ohleduplnou a nenáročnou úpravu bazénové vody s vynikajícími účinky.

Hodnota pH bazénové vody

Správná hodnota pH bazénové vody je nezbytně nutná k udržení její čistoty, hygienické nezávadnosti a správné účinnosti desinfekčních přípravků.
Hodnotou pH určujeme kyselost a zásaditost vody. Tato hodnota se určuje stupnicí 1 až 14, přičemž voda s hodnotou pH 7,0 je reakce přesně neutrální. Nižší hodnoty pH charakterizují kyselost a vyšší zásaditost vody. Ideální hodnota bazénové vody se pohybuje v rozmezí pH 7,0 – 7,4.

Rozsah 6,2 až 7,0
Hodnota pH příliš nízká - Voda agresivní vůči kovovým prvkům, urychluje blednutí fólií nátěrů

Rozsah 7,0 až 7,4
Ideální rozsah pro použití v bazénu.Dezinfekční působení chlorových přípravků optimální.

Rozsah 7,4 až 8,6
Hodnota pH příliš vysoká - Vylučování sloučenin vápna, snížený účinek působení chloru,
dráždění očních spojivek a kůže.


Uvedení bazénu do provozu

S příchodem teplých jarních dnů začínají pro všechny majitele bazénů přípravné práce na koupací sezónu. Postup práce je ale rozdílný podle stavu v jakém se bazén nachází po zimním období.

Bazén přezimovaný venku, dobře přikrytý zimní plachtou, je třeba po odkrytí vyčistit. Dopusťte vodu do správné výše a uveďte do chodu filtrační zařízení. Případné usazeniny na dně odsajte opatrně, tak aby nedošlo ke jejímu rozvíření, dnovým vysavačem do odpadu. Větší nečistoty jako listy, hmyz, trávu apod. se odstraní pomocí sítěk. Pokud dojde při přezimování k silnému znečištění bazénu, je dobré zvážit, zda nebude vhodnější bazén vypustit a tím umožnit dokonalé vyčištění. Skvrny na povrchu bazénu odstraníte alkalickým přípravkem GEL ČISTIČ STĚN. V případě pevných nánosů typu vodního kamene použijte kyselý čistič ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE. Všechny přípravky aplikujte přesně podle návodu.

Po důkladném vyčištění je možné natřít vnitřek bazénu prostředkem MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS a nechat zaschnout. Tímto zabráníte usazování řas na stěnách a dně bazénu. Stejný postup doporučujeme i při uvádění do provozu nového bazénu.

Po napuštění bazénu vodou proveďte první nadávkování chlorového rychle rozpustného prostředku CHLOR START (chloršok) sloužícího k likvidaci bakterií, virů a částečně řas a ostatních nečistot v bazénové vodě. Dávkování dle návodu.
Pozn. : Pro osoby, kterým, z jakýchkoliv důvodů, nevyhovují chlorové přípravky je určena úprava vody pomocí aktivního kyslíku ve formě ŠOK OXI granulát a pomalurozpustné MINI TABLETY - OXI .

Ihned po chlorovém ošetření vody následuje dávkování přípravku proti tvoření řas MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS, tentokrát přímo do vody. Řasy jsou velmi drobné, mikroskopicky prokazatelné, rostlinky, které se rychle rozmnožují zejména za slunečního svitu nebo po dešti, v teplé vodě, bez přítomnosti oxidačních dezinfekčních prostředků a speciálních prostředků proti řasám.
Rozmnožení řas se projevuje kluzkým povlakem na stěnách a zeleným zákalem vody různé intenzity.

Po prvním nadávkování chlorového přípravku CHLOR START, musíte počítat s tím, že se veškerá účinná složka spotřebuje na likvidaci všech ve vodě přítomných nečistot. Proto je nutné následující den změřit, vhodnou testovací soupravou, množství tzv. zbytkového chloru, které musí být trvale obsažené v bazénové vodě k likvidaci nových znečištění.

Přítomnost aktivního (volného) chloru se má v bazénové vodě trvale pohybovat v rozpětí mezi 0,3 až 0,5 mg/l.

Následující den po aplikaci CHLOR START rovněž změřte hodnotu pH. Ideální hodnota bazénové vody se pohybuje v rozmezí 7,0 až 7,4. Pokud naměříte hodnotu vyšší je nutné pH vody snížit přípravkem pH MÍNUS, pokud naměříte hodnotu nižší je nutné zvýšit přípravkem pH PLUS. Dávkování dle návodu.

Obsah nadávkovaného chloru z bazénové vody se vlivem slunečního záření a odparem přirozeně snižuje, v případě provozování vnitřního bazénu dochází k uvolňování chloru do okolního prostoru, který je tak nasycen chlorovým zápachem. Chcete li zabránit tomuto nadměrnému úniku a tím i snížit používání chloru použijte přípravek STABILIZÁTOR CHLORU. Jedná se o granulátový ustalovač, který je schopen snížit rozpad a odpar chloru až o 75%.
Přípravek se dávkuje jednorázově při spouštění bazénu do provozu. Je velmi těžce rozpustný, proto doporučujeme rozpustit v horké vodě a zbylé nerozpuštěné části vsypat do sběrače (skimmeru) při zapnuté filtraci. Po následujících 24 hod od vsypání ponechejte filtraci v chodu a neprovádějte zpětný průplach.


Pokud pozorujete ve vašem bazénu nadměrné vylučování vápence, které se může projevit ztvrdnutím pískové náplně a usazováním vodního kamene na stěnách bazénu a na kovových částech, máte tvrdou vodu. Tomuto vylučování vápence zabráníte STABILIZÁTOREM TVRDOSTI VODY . Jedná se o tekutý přípravek, který se dávkuje jednorázově při spuštění bazénu do provozu. Dávkování dle návodu.

Průběžné ošetřování bazénové vody

Po celou dobu koupací sezóny je nutné nejméně jednou týdně propláchnout písek ve filtračním zařízení přestavením ventilu do polohy „zpětný průplach“. Při znečištění vody propírejte častěji.
Minimálně jednou týdně zkontrolujte testovací soupravou obsah zbytkového chloru v bazénu a správnou hodnotu pH. Testování provádějte minimálně jednou týdně, při velkém provozu koupajících a v období horka častěji.

Jako prevenci proti výskytu řas dávkujte MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS i do čisté vody. Myslete na to že prevence vychází mnohem ekonomičtěji než případné odstraňování zákalů.

Jak jsme již zmínili, přítomnost zbytkového chloru se má v bazénové vodě trvale pohybovat v rozpětí mezi 0,3 až 0,5 mg/l.

Pro udržení tohoto zbytkového chloru, při ustáleném provozu bazénu, je vhodné používat pomalurozpustné chlorové MAXI TABLETY . Jedná se o 200g tablety s vysokou koncentrací chloru, které pomalým rozpouštěním uvolňují chlor do bazénové vody. 1 tableta stačí k tomu aby v 20-30 m3 vody byl obsah chloru 0,3-0,5 mg/l po dobu 5-10 dnů. Potřebu dávkování tablet ovlivňuje počasí, množství a frekvence koupajících se osob.

Různé bakterie, řasy a organické nečistoty mohou odolávat běžnému chlorování vody a vyžadují zvláštní chemické ošetření v průběhu koupací sezóny, tzv. šokové chlorování. Je vhodné provádět je zejména v období horka nebo silné zátěže koupajícími. K tomuto chlorovému šoku je určen přípravek CHLOR START. Dávkování dle návodu.

V případě zanedbání údržby bazénu může vzniknout zákal vody. Tento zákal je tvořen nepatrnými vznášejícími se částicemi, které nezadrží filtr. Pro tento případ je určen tekutý VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ, při jehož použití vzniknou shluky těchto částic, tak aby je bylo možné zachytit filtrem popřípadě odsát ze dna bazénu.
Vločkovač může být použit dvěma způsoby:

1.Při slabším zákalu, nebo pokud voda postrádá jiskru, dávkujte 10-20 ml přípravku na 10 m3 vody. Filtrační zařízení ponechejte v chodu cca 12 hodin. Shluklé částice se filtrováním zachytí ve filtračním zařízení. Následně pískový filtr propláchněte.

2 . Při silném zákalu dávkujte 20-50 ml přípravku na 10 m3 vody.
Filtrační zařízení ponechejte v chodu cca 8 hodin, tak aby došlo
k promíchání přípravku, po té filtraci vypněte na cca 12 hodin (přes
noc). Shluklé částice klesnou ke dnu. Následující den odsajte
částice ze dna bazénu vysavačem.
Pozor ! Při silném znečištění odsávejte nečistoty pomocí 6 ti cest.
ventilu přímo do kanálu (odpadu). Písková náplň nemusí být
schopna jemné částice zachytit a tyto se mohou vracet zpět do
bazénu.

Dalším přípravkem pro průběžnou údržbu vody v bazénu jsou trojkombinační pomalurozpustné 200g tablety KOMBITABLETY. Tablety obsahují 3 účinné složeky pro kompletní údržbu bazénové vody (Chlor, Algicid, vločkovač)
Účinek jedné 200g tablety KOMBITABLETY je zaručen pro 20-30 m3 vody po dobu 5 až 10 dnů. Pro správný účinek je nutné udržovat hodnotu pH ve správném rozmezí 7,0-7,4.


Možné problémy a jejich odstranění

Nadměrný výskyt řas
Zárodky řas jsou neustále přenášeny do bazénu prostřednictvím deště, větru a prachu, při bouřkách a rychle se vyvíjí působením slunečního světla a teplé vody. V okamžiku, kdy jsou řasy viditelné, vyvinuly se jich miliony v každém litru. Mohou mít barvu zelenou, hnědou i nažloutlou. Dno a stěny bazénu jsou kluzké a promneme-li vodu mezi prsty, je mazlavá. Pro odstranění řas postupujte následovně :

1 – Upravte pH na správnou hodnotu
2 – Zvyšte obsah zbytkového chloru na hodnotu 2-3x větší než normál
3 – Aplikujte MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS v hodnotě 3x větší než normál
4 – Nepřetržitě filtrujte + časté propírání filtru
5 – Po 24 hodinách aplikujte VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ + následné odsátí vyvločkovaných nečistot ze dna do odpadu
6 – Upravte pH

 

Voda je nejasná, postrádá jiskru
1 - Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku) a upravte je, je-li to nutné,
2 - Přidejte tekutý VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ (s použitím pro slabý zákal viz výše)

Pálení očí, nepříjemný zápach
Zůstatková hodnota zbytkového (neaktivního) chloru je příliš vysoká, případně neupravená hodnota pH. Proveďte „chlorový šok“ přípravkem START, upravte hodnotu pH.

Nemožnost udržet aktivní chlor na doporučené úrovni
1 – Zkontrolujte zda hodnota pH je v rozsahu 7,0-7,4
2 – Po dobu tří dnů ztrojnásobte dávkování chloru
3 –Vraťte se k normálnímu dávkování

Ošetření vody v bazénu v době dovolené

Jestliže chcete aby voda ve vašem bazénu zůstala čistá i po návratu z dovolené, je nutné dodržet následující :

1 – Upravte hodnotu pH na ideální stav
2 – Do dávkovače chloru dejte dvojnásobné množství
pomalurozpustných MAXI tablet , nebo KOMBI TABLET
3 – Přidejte přípravek MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS dle návodu
4 – Bazén zakryjte krycí (solární) plachtou
5 – Zajistěte aby filtrační zařízení bylo v chodu min. 4 hod. denně

Po návratu z dovolené zkontrolujte hodnoty pH a zbytkového chloru.


Ošetření vody v bazénu během zimního období

Po skončení koupací sezóny připravte bazén pro přezimování. Jestliže bazén dobře zazimujete ušetříte si práci a finance při jarním uvádění do provozu.

Jako první krok k zazimování je podpuštění vody pod skimmer a pod vratné trysky a vypuštění vody z armatur, tak aby nedošlo k jejich popraskání vlivem mrazu. Též doporučujeme otvory v tryskách a skimmeru uzavřít zátkami. Vypusťte vodu z filtračního zařízení, písek vysypte a spolu s filtrací uložte do suchého prostoru, kde nemrzne.

Do vody, která zůstala po odpuštění nadávkujte zazimovací přípravek ZAZIMOVAČ , který zabrání nadměrnému tvoření řas a vápenných usazenin v zimním období.
Po té bazén zakryjte zimní plachtou, dbejte na to, aby plachta ležela rovnoměrně na hladině.


Doporučené zásady

Nikdy neaplikujte chemické přípravky v přítomnosti koupajících !
Dbejte na to aby výkon vaší filtrace umožnil vodu v bazénu přefiltrovat 1x za 6 hodin.
Nejdéle po třech koupacích sezónách vyměňte filtrační písek.
V letním období, kdy se nekoupete, zakrývejte bazén krycí nebo solární plachtou, podstatně zmenšíte únik chloru.
Na zimní období bazén „zazimujte“ a zakryjte zimní plachtou.
V případě alergie na chlor používejte kyslíkové přípravky.
Minimálně 1x týdně provádějte testování vody na přítomnost zbytkového chloru a hodnotu pH. (Při větším provozu a vyšších teplotách častěji)
Minimálně 1x týdně provádějte propírání pískové náplně. (Při větším znečištění bazénu častěji)
K mechanickému čištění bazénu používejte hladinové a dnové síťky a bazénové vysavače.

 


Dodržením těchto zásad a při použití bazénové chemie AQUABELA pro vás nebude žádný problém docílit křišťálově čisté vody právě ve vašem bazénu.

Závěrem vám můžeme jen popřát hodně sluníčka a……příjemné koupání.

 

Pro sortiment chemie do bazénu kliněte ZDE

Vyhledávání
Rychlý kontakt

tel : 776 856 033
.
Nejprodávanější
Novinky
30.01.17 Slaná voda v bazénu

Nové typy úprav pomocí slané vody...


05.12.16 Lamelové zakrytí bazénu

Lamelové zakrytí na bazénu na vyjimečném místě nad Jičínem...


18.03.15 Bazénové vysavače Aquabot

Nové modely automatických bazénových vysavačů


Archiv novinek >>

Anketa
Jaké vybavení plánujte pořídit pro svůj bazén ?
protiproud
2723
ohřev vody
2747
bezchlorovou úpravu
3769
automatický vysavač
2196
zastřešení
2520
žádné, stačí mi co mám
1892
Důvěryhodná Firma


© 2005-2017 Eshop-bazeny.cz | Webprovas.com